Danh sách giấy chứng nhận bị sai hỏng

Tìm kiếm thông tin GCN Năm :       Đơn vị hành chính :


NămĐơn vị hành chínhSố Thông báoTên Thông báoSố Serial Giấy chứng nhậnFile Đính kèm
2019Tỉnh Bắc Giang562/QĐ-TNMT, 563/QĐ-TNMT, 565/QĐ-TNMThủy giấy chứng nhận QSDĐS045231
2019Tỉnh Bắc Giang562/QĐ-TNMT, 563/QĐ-TNMT, 565/QĐ-TNMThủy giấy chứng nhận QSDĐBI490345
2019Thành phố Hà Nội6766/QĐ-UBND,6767/QĐ-UBND,6768/QĐ-UBNDThu hồi GCNQSD đấtCH444014
2019Thành phố Hà Nội6766/QĐ-UBND,6767/QĐ-UBND,6768/QĐ-UBNDThu hồi GCNQSD đấtBO491913
2019Thành phố Hà Nội6766/QĐ-UBND,6767/QĐ-UBND,6768/QĐ-UBNDThu hồi GCNQSD đấtBT457303
2019Tỉnh Điện Biên232/TB-VPĐKDĐ, 234/TB-VPĐKDĐ,235/TB-VPĐKDĐ,236/TB-hủy giấy chứng nhận QSDĐAM 702549
2019Tỉnh Điện Biên232/TB-VPĐKDĐ, 234/TB-VPĐKDĐ,235/TB-VPĐKDĐ,236/TB-hủy giấy chứng nhận QSDĐBA591010
2019Tỉnh Điện Biên232/TB-VPĐKDĐ, 234/TB-VPĐKDĐ,235/TB-VPĐKDĐ,236/TB-hủy giấy chứng nhận QSDĐBA591688
2019Tỉnh Điện Biên232/TB-VPĐKDĐ, 234/TB-VPĐKDĐ,235/TB-VPĐKDĐ,236/TB-hủy giấy chứng nhận QSDĐAM702530
2019Tỉnh Điện Biên232/TB-VPĐKDĐ, 234/TB-VPĐKDĐ,235/TB-VPĐKDĐ,236/TB-hủy giấy chứng nhận QSDĐAM453084
2019Thành phố Hà Nội1848/QĐ-STNMThủy giấy chứng nhận QSDĐ10103010670
2019Tỉnh Bắc Ninh19/TB-VPĐKDĐhủy giấy chứng nhận QSDĐCC220583
2019Tỉnh Điện Biên175/TB-CNVPĐKĐĐ; 213/QĐ-STNMT; 224/QĐ-STNMThủy giấy chứng nhận QSDĐS357221
2019Tỉnh Điện Biên175/TB-CNVPĐKĐĐ; 213/QĐ-STNMT; 224/QĐ-STNMThủy giấy chứng nhận QSDĐBA591688
2019Tỉnh Điện Biên175/TB-CNVPĐKĐĐ; 213/QĐ-STNMT; 224/QĐ-STNMThủy giấy chứng nhận QSDĐAM702515
2019Thành phố Hà Nội1188/QĐ-UBNDGCN bị hủyT029152
2019Tỉnh Nam Định448/VPĐK-ĐKĐĐGCN bị hủyAK920756
2019Tỉnh Điện Biên196/TB-VPĐKDĐGCN bị hủyBA591391
2019Tỉnh Hải Dương242/TB-STNMTGCN bị hủyBA631319
2019Tỉnh Hải Dương208/TB-STNMTGCN bị hủyU317473
2019Tỉnh Sơn La421/TB-VPĐKDĐGCN bị hủyAB173614
2019Thành phố Hà Nội822/CNHĐPGCN bị hủyBT607362
2019Tỉnh Điện Biên282/TB-STNMThủy phôi giấy CNT029152
2019Tỉnh Yên Bái223/TB-VPĐKDĐGCN bị hủyAK089246
2019Tỉnh Điện Biên173/QĐ-STNMTGCN bị hủyBA 591391
2019Tỉnh Nam Định335/VPĐK-ĐKĐĐhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBP 708348
2019Tỉnh Nam Định335/VPĐK-ĐKĐĐhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Nam Định335/VPĐK-ĐKĐĐhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Nam Định335/VPĐK-ĐKĐĐhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Tiền Giang765/QĐ-STNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCI 416820
2019Tỉnh Tiền Giang765/QĐ-STNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Tiền Giang765/QĐ-STNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Tiền Giang765/QĐ-STNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Khánh Hòa407/QĐ-STNMThủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất00283
2019Tỉnh Khánh Hòa407/QĐ-STNMThủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2019Tỉnh Khánh Hòa407/QĐ-STNMThủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2019Tỉnh Khánh Hòa407/QĐ-STNMThủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2019Tỉnh Tiền Giang1824, 1808Thông b hủy Giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền GiangBQ06470
2019Tỉnh Tiền Giang1824, 1808Thông b hủy Giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang5201051687
2019Tỉnh Tiền Giang1824, 1808Thông b hủy Giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
2019Tỉnh Tiền Giang1824, 1808Thông b hủy Giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
2019Tỉnh Thanh Hóa311/STNMT-VPĐKVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAP 397592
2019Tỉnh Thanh Hóa311/STNMT-VPĐKVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Thanh Hóa311/STNMT-VPĐKVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Thanh Hóa311/STNMT-VPĐKVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Nam Định314/VPĐK-ĐKĐĐV/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Trực HùngAK 798227
2019Tỉnh Nam Định314/VPĐK-ĐKĐĐV/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Trực Hùng
2019Tỉnh Nam Định314/VPĐK-ĐKĐĐV/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Trực Hùng
2019Tỉnh Nam Định314/VPĐK-ĐKĐĐV/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Trực Hùng
2019Thành phố Hà NộiCác Quyết định của Sở TNMT Khánh HòaCác Quyết định số 367; 396; 397; 366 về việc hủy giấy chứng nhận00573 QSDĐ/VT-NT
2019Thành phố Hà NộiCác Quyết định của Sở TNMT Khánh HòaCác Quyết định số 367; 396; 397; 366 về việc hủy giấy chứng nhậnCH02257/22399
2019Thành phố Hà NộiCác Quyết định của Sở TNMT Khánh HòaCác Quyết định số 367; 396; 397; 366 về việc hủy giấy chứng nhậnCH02788
2019Thành phố Hà NộiCác Quyết định của Sở TNMT Khánh HòaCác Quyết định số 367; 396; 397; 366 về việc hủy giấy chứng nhậnCH01168/22363
2019Tỉnh Khánh HòaCác Quyết định của UBND huyện Cam LâmCác Quyết định số 1327; 1218; 1166; 1298 Về việc hủy Giấy chứng nhậnBH 217834
2019Tỉnh Khánh HòaCác Quyết định của UBND huyện Cam LâmCác Quyết định số 1327; 1218; 1166; 1298 Về việc hủy Giấy chứng nhậnBG 809337
2019Tỉnh Khánh HòaCác Quyết định của UBND huyện Cam LâmCác Quyết định số 1327; 1218; 1166; 1298 Về việc hủy Giấy chứng nhậnBH 497590
2019Tỉnh Khánh HòaCác Quyết định của UBND huyện Cam LâmCác Quyết định số 1327; 1218; 1166; 1298 Về việc hủy Giấy chứng nhậnAL 201914
2019Tỉnh Khánh HòaCác Quyết định của UBND huyện Cam LâmCác Quyết định số 1327; 1218; 1166; 1298 Về việc hủy Giấy chứng nhậnAL 201914
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTAM 363985
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTL 474288
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTBU 815833
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTBU 815832
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTCĐ 622615
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTBE 901928
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTAM 363985
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTBU 815729
2019Tỉnh Khánh Hòa07 Văn Thông báo và Quyết định của Chi Nhánh VPĐK 8947/QĐ-CNTT; 7325/QĐ-CNTT; 6720/TB-CNTT; 6681/TB-CNTT; 5495/QĐ-CNTT; 5496/QĐ-CNTT; 5392/QĐ-CNTT; 6524/TB-CNTTAP 811743
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH01811/22333
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa433/21
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH00042/22345
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH03103/22330
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH03520/22357
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH02532/22357
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH00355/22333
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH05588
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH 04647
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH02428
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH02429
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa307/56
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH00311/22390 .
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa341/94/CNSHN/HG
2019Tỉnh Khánh HòaTổng số 15 Quyết địnhQuyết định 290; 292; 245; 263; 264; 241; 235; 227; 236; 187; 186; 119; 155; 22; 445 hủy Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaCH00466/22402
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬNCL 998586
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬNBC 910059
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN00495 QSDĐ/CT-CR
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬNBM 396473
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN00998 QSDĐ/SC-DK
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬNCA 218597
2019Tỉnh Khánh Hòa960; 972; 971; 1248; 1190; 1191; 1192; 1189; 1188QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN CAM LÂM (QĐ-UBND) VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬNBM 204448